ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ‌ಇದೆ ನೋಡಿ !!

0

PMJAY GOVT PROJECT ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಸ್ಥಳ: ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ
3 ರಿಂದ 5 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಅರ್ಹತೆ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ
ಸಂಬಳ: 12.5ಕೆ
ಆಸಕ್ತರು ಕರೆ ಮಾಡಿ: 9738278831

Candidates Required To PMJAY GOVT PROJECT
Place:Channarayapatna
Needs 3 to 5 candidates
Qualification: Any degree with computer knowledge
Only channarayapatna Taluk candidates
Salry range: 12.5k
Call:9738278831

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here