ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ #jobopportunitieshassan

0

Dear #hassanites : openings in Bangalore for real estate company named : sai panchami .
Looking for freshers who have completed their bbm bca bcom bba MBA M com .
Salary upto :15 k – 25 k
Location :
Sahakaranagara Bangalore .
Working hours : 10 am to 6 pm
Preferred languages : English ,Kannada .
Joining : Immediately
tejesh.saipanchami@gmail.com
Cal Now : 9611727448

jobopportunitieshassan #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here