ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

0

ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಸನ!

ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

• ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು)

• ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು)

• ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ (ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು)

• ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ (ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು)

ಸ್ಥಳ :
ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8050902069-97317 48773

jobupdateshassan ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here