ಹಾಸನ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಸನದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ C.S. ವಿಭಾಗದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ PUC / ITI ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು !! ಆಸಕ್ತರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದು #jobupdateshassan #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

2

We have openings for software trainee who have basic knowledge about programming with education qualification of cs engineering or cs Diploma engineering can apply upto 10 post salary will 2.8lac per annum and we have openings for 20 chat executives with good language communication eng hindi and one regional language with plus two qualification puc iti can also apply accommodation will be provided cab facilities are their only online interview joining also done through online once pandemic over they can join us in office untill work from home only am hoping a positive reply from your side

For our company reference
Connextus.in
Play Store app is in same name
Mob no 9606393377
               9986984861
Mail-id; mail@connextus.in

(No entry fees or nothing it’s a real estate company we have more 2600 properties to be marketed in banglore) ✅

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=501740637860950&id=114399503261734

#connextus #jobupdateshassan #csdiploma #csengeneering

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here