ಟ್ಯಾಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಹುದ್ದೆ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ 👇

0

WANTED!

Front office work for B.Com / BBM, For Married Female Candidates only. Knowledge: Graduate with Tally (Must). Net Banking Transactions. Minimum

3-5 years Experience.

Contact or send resume to :
9844603323 , 9620441627

#jobopportunitieshassan #hassan #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here