ಹಾಸನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರು ಇದೆ ಶನಿವಾರ 26 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ

0

ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ  ತಿಂಗಳಿಗೆ 24000 ರಿಂದ 120000 ದವರಿಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು.ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರು ಇದೆ ಶನಿವಾರ 26 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯತೆ.
Place-
P SQUARE MOTORS
Near gundegowdana koppalu circle
Ring road , HASSAN
ಕರೆ ಮಾಡಿ -6361212207
                  9986689112 @ benlinghassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here