ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

0

ಕಂಪನಿ : ಅಕ್ಷಮಾಲ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯ, ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ, ಹಾಸನ.

ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ!

*ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗರವ ಆಹಾರೋತ್ಪನ್ನಗಳು*

ಕೆಲಸ : ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :
7899921054, +916362640470

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ. ಅಕ್ಕಿ ಮಸಾಲಾ , ಉದ್ದಿನ ಹಪ್ಪಳ, ರಾಗಿ ಹಪ್ಪಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು… ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಾರಂಭಗಆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವ ಸ್ಥಳ)

#ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ #jobupdateshassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here