ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ದ ಹುಂಡೈ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಈ (SALES PROFESSIONALS) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ !! #joboppotunitieshassan #mandya #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ #ಮಂಡ್ಯ

0

WE ARE HIRING

WE REQUIRE SALES PROFESSIONALS FOR OUR LOCATIONS AT HASSAN & MANDYA

DESIGNATION EXPERIENCE :

Team Leader (3+ Years In Automobile Industry)

Sales Experienced Consultants Freshers

Mail your resume to :

careers@advaithgroup.com

Contact:
96200 26784

ADVAITH HYUNDAI

Visit our coreer site www.advaithhyundai.com/joblist

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here