ಹಾಸನ : ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ : ಡಿಪ್ಲೊಮಾ / ಬಿಇ ಪದವಿದರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ (ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಸನ , JOB UPDATES HASSANNEWS)

0

Vacancy for Civil Engineers

Diploma / BE

Site Engineer – Minimum  2 years experience

Candidates with knowledge about Estimation, Billing and Execution.

Contact :
Manjunath Infra Cons Pvt Ltd

Mail ID : mails@htagroup.in

Note : (Candidates can send resumes to mentioned mail ID)

ಹಾಸನ : ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ / ಬಿಇ ಪದವಿದರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಸೈಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ – ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ

ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ , ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ನುರಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ಮಂಜುನಾಥ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಕಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ , ಹಾಸನ

ಮೇಲ್ ಐಡಿ: mails@htagroup.in

ಗಮನಿಸಿ: (ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here